See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates

Pozdrav Měsíci (Čandra namaskár)

 

 

Sestava Pozdrav Měsíci je promyšlená sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo a podporuje sebevědomí. Cvičením pomáháme k uvolnění se od stresů a námahy z uplynulého dne.

 

Tak jako sestava Pozdrav Slunci svým předozadním ohýbáním dynamizuje a připravuje na nový den, tak sestava Pozdrav Měsíci ukončuje aktivity dne a jako taková je vhodná cvičit v odpoledních hodinách na začátku či konci večerního cvičení nebo i jako samostatné večerní cvičení.

 

Pokud se sestava cvičí samostatně, tak se cvičí vícekrát za sebou (6 až 12x). Každá pozice symbolicky vyjadřuje stanovisko každého cvičícího k událostem prožitého dne a´T už jsou pozitivní či negativní. Proto by mělo cvičení jednotlivých pozic na sebe plynule navazovat za doprovodu klidného a hlubokého dýchání.

 

Nejvýstižnější popis celé sestavy a pozic v sestavě se mi zdál na stránkách http://www.volny.cz/m-musil/cn.htm (VYTVOŘENO: Škola jógy Jihlava  březen 2004, Vydáno v knize Každý člověk senzibilem)

 

 

 


Pozdrav (Namaskár)

Celou sestavu zahájíme pozdravem.

Stojíme ve stoji spojném, ruce máme volně podél těla, tělo vzpřímené. Sepneme ruce před hrudníkem (prsty i dlaně se dotýkají), uvolníme ramena. Několikrát se pomalu zhluboka nadechneme a vydechneme, tím pomůžeme ztišit svojí mysl a uvolnit celé tělo. Můžeme začít cvičit celou sestavu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Pomyslná očista těla

Vycházíme ze stoje rozkročného (pokročilí mohou mít stoj spojný)

Nabíráme do dlaní vodu z řeky a omýváme se: s nádechem zvedneme rovně ruce nad hlavu, přičemž dlaně držíme ve vodorovné poloze(splachujeme tak ze sebe nejen nečistoty fyzické, ale i mentální nánosy, které na nás v průběhu uplynulého dne ulpěly)

V horní poloze jsou dlaně otočené dozadu, tělo je v záklonu, oči sledují prsty rukou. V této poloze jsme dokončili hluboký nádech.

 

 

 

 

 

 


Pozdrav všemu odcházejícímu i přicházejícímu

Spojíme ruce za zády: přiložíme ruce dlaněmi k sobě za svými zády. Je to okamžik ukončení úplného výdechu.
Hluboký předklon, vrátíme se do záklonu, narovnáme se:
nádechem vytočíme spojené dlaně tak, aby prsty směřovaly vzhůru, a vytlačíme co nejvýše mezi lopatky. Dokončíme úplný nádech a současně se zakloníme (pozdrav odcházejícímu dni)

Ukročíme levou nohou, vytočíme špičku i tělo: ruce máme stále spojené dlaněmi za zády, prsty směřují vzhůru
Hluboký předklon na levou stranu, vrátíme se do záklonu, narovnáme se: s nádechem se hluboko předkloníme (loučení se s tím, co skončilo), zvolna přejdeme do záklonu (zdravení všeho, co se z minulosti promítne do budoucnosti) a narovnáme se do stoje rozkročného

To samé zacvičíme na pravou stranu  
 


Vědomé uklidnění organismu

Vyrovnání s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne. Aktivuje v nás uklidňující (Měsíční) energii.

Úklon na levou stranu se zvednutou nohou: s nádechem vytočíme špičku levé nohy vlevo. S výdechem začneme zdvihat pravou nohu a současně spouštět levou ruku k zemiaž se levou rukou dotkneme země, pravou ruku máme na pravém boku.
V této poloze jsme pevně opřeni rukou o zem, noha stojí celým chodidlem na podložce, trup, hlava a zdvižená noha jsou v jedné rovině. Celý pohyb je podobný pohybu váhy, přičemž trup a zdvižená noha tvoří pevný celek. Je chybou nejdříve se předklonit, opřít ruku o zem a až potom začít zvedat nohu. V této poloze procítíme tělo od špičky zvednuté nohy až po dlaň na zemi, jako bychom ho promývali uklidňující září Měsíce.
S nádechem se vracíme zpět
(do stoje rozkročného nebo spatného) a levou rukou opisujeme kruh směrem ven a před tělo (ochota vidět události, které jste měli řešit jinak)

To samé zacvičíme na pravou stranu (schopnost rozvíjet zítra to, co jste dnes dělali dobře) 
 


Práce s negativními i pozitivními vlastnostmi

Tento pohyb napodobuje pohyb lukostřelce (Lukostřelec v sanskrtu se nazývá AKARANADHANURÁSANA), který pravou rukou napíná tětivu. V konečné fázi loket pravé ruky táhneme směrem vzhůru, prsa jsou vypnutá, hlava otočená ke vztyčenému palci levé ruky. S výdechem uvolníme celé tělo, vytočíme chodidla a ruce na opačnou stranu. Vždy cvičíme na obě strany.

Lučištník na levou stranu: postavíme se do stoje rozkročného s upažením a s výdechem přiložíme dlaň pravé ruky k levé dlani, která zůstává na místě. Současně vytočíme obě chodidla vlevo.Sevřeme ruce do pěstí, levou ruku necháme na místě a pravou s nádechem táhneme podél levé a kolem trupu co nejdále dozadu, pozor na loket, je ve výši ramene – natažení tětivy, následně „vystřelíme šíp“ (rozhodnutí řešit vlastní negativní a nevhodné vlastností)

Vrátíme se do stoje rozkročného nebo do stoje spojného.

Lučištník na pravou stranu: to samé zacvičíme na pravou stranu(rozhodnutí rozvíjet pozitivních vlastností)


Práce se sebou samým

Tato pozice se jmenuje Labuť (HAMSÁSANA) - symbolizuje klidný, vyrovnaný nadhled nad našimi nedobrými vlastnostmi i chybami a schopnost povznést se nad vše, jako když se labuť vznese k obloze.

Labuť na levé noze: vytočíme chodidla vlevo, s nádechem pokrčíme pravou nohu, chytíme ji pravou rukou, předkloníme se a levou ruku zvedneme do vzpažení (povznesení se nad nedobré sklony)

Vrátíme se do stoje rozkročného nebo do stoje spojného (s výdechem)

Labuť na pravé noze: to samé zacvičíme na pravou stranu(zoptimalizovat svůj život, který stojí před námi)

 

 

 

 


Pozdrav místu našich reakcí

Celou sestavu zakončíme cvikem GUPTA PRÁNAM.

Stojíme ve stoji spojném, ruce máme sepnuté dole před tělem. S nádechem zvedáme ruce nahoru před tělem, předkloním hlavu a ruce stále sepnuté s výdechem spustíme za hlavu do zátylku, špičky prstů směřují vzhůru a dlaně jsou spojené (pozdrav sídlu našich nejhlouběji zakořeněných reakcí – malému mozku)

Vrátím se do stoje spojného: s nádechem zdvihneme ruce se spojenými dlaněmi nad hlavu, napneme je a s výdechem velkým bočním obloukem pomalu připažíme.

 

 

 

 

 


 

TOPlist

Počasí - jak bude

Meteoradar

 

 

Antistresová rozcvička

Tato sestava se skládá ze čtyř poloh a představuje účinný prostředek ke snižování mentálního napětí. Sestava cviků vytváří harmonický celek vzájemně se doplňujících poloh, které vedou k  .......
Zobrazit více...

Pohádka

Sestavy doprovázené příběhem, pohádkou, písničkou nebo básničkou jsou zejména vhodné pro menší děti, děti předškolního věku i děti na prvním stupni ZŠ (3 – 9 let). Pomocí ....
Zobrazit více...

Pozdrav Slunci

Sestava Pozdrav Slunci je základní sestava cviků, při které se tělo prohřeje pro další cvičení. Při cvičení sestavy dochází k .....
Zobrazit více...

Pozdrav Měsíci

Easy to start

Sestava Pozdrav Měsíci je promyšlená sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo a podporuje sebevědomí. Cvičením pomáháme k ......
Zobrazit více...