See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates
HomeMandalyUncategorised

.

 

MANDALY

 

 

Kdy a proč vznikla mandala, se nedá snadno říct, neboť mandaly lze najít u kořenů každé kultury. Co se dá ale s jistotou říct je, že slovo „mandala“ pochází ze staroindického jazyka sanskrtu a označuje kruh, který symbolizuje nekonečnost života a jeho proměn. Tyto obrazce nás obklopují od nepaměti v nejrůznějších formách (květiny, sněhová vločka, růžicovitá okna v gotických stavbách, atd.), dokonce jsou i naší součástí (např. oko).

Mandaly jsou harmonizující obrázky, díky kterým můžeme vyjádřit svoje pocity, náladu a duševní stav. Pomocí barev a fantazie můžeme do mandal promítnout svoje přání, radost, lásku, ale i smutek a nervozitu. Toto malování není jen pouhou relaxací barvičkami, ale poskytne nám mnohem více: zklidnění, získání energie, podpoření sebeúcty, relaxaci, spuštění vnitřních léčivých procesů, uvolnění negativních bloků a pomáhá najít naši vnitřní harmonii. Je to příjemná, časově a finančně nenáročná terapeutická metoda. Děti jsou této metodě hodně otevření a vstřícní, jelikož práce s barvičkami a fantazií je pro ně přirozená a příjemná. Mandaly mohou tak snadno dětskou dušičku zklidnit, ale i doplnit energií.

 

             

            Mandaly pro inspiraci                           Mandaly k tisku         

 

 

Cesty jógy

 

Jedinečnost a osobitost lidské povahy inspirovala k vytvoření různých cest jógy. Proč cest? Protože každá cesta vede k nějakému cíli a v józe je cílem sjednocení a harmonie těla, mysli a duše … cesta ke zdraví a spokojenému životu. Za základní cesty jógové praxe se uvádějí čtyři: Bhaktijóga, Karmajóga, Džňánajóga a Rádžajóga.

 

Bhaktijóga je cesta lásky a soucitu k sobě, bližním, přírodě, ke všemu co nás obklopuje. Pro dnešní společnost je tato cesta velmi důležitá, protože napomáhá snižovat agresivitu, která raketově stoupá, přispívá k nalezení vnitřních jistot a víry v sebe sama.

 

Karmajóga je cesta činů. Pokud jdeme touto cestou, tak vše co děláme, děláme srdcem naplněným láskou, kde není prostor pro pýchu a ego. Je to nezištná činnost, která naplňuje člověka štěstím a nečeká na finanční odměnu ani odměnu v podobě pochval či uznání.

 

Džňánajóga je o pochopení a poznání. Teprve až na základě poznání naší podstaty, principů vesmíru a vzájemného propojení dochází k pochopení naší úlohy tady na Zemi. Stylem jakým žijeme, motivujeme a názorně učíme i ostatní.

 

Rádžajóga nás vede po cestě k sebepoznání a sebekontrole. Pod slovem rádž (král) je ukryt symbol pevného a silného vedení ke správným rozhodnutím, „zkrocení“ mysli a vnitřního neklidu. Tato cesta je složena z osmi částí:

 

 

·         JAMA-NIJAMA – dodržování morálně – etických pravidel

 

·         ÁSANA – tělesná cvičení

 

·         PRÁNÁJÁMA – dechová cvičení

 

·         PRATJAHÁRA – relaxace

 

·         DHÁRANA – koncentrace

 

·         DHJÁNA – meditace

 

·         SAMÁDHI – osvícení, stav dokonalého poznání

 

Jedna cesta doplňuje druhou, navzájem se prolínají a tím dochází k dokonalé harmonii. Ve všech cestách nalézá také uplatnění i „mantrajóga“, určitá forma muzikoterapie, která pomáhá „osvobozovat mysl“. Mantrajóga je opakování nebo zpívání (v duchu, nahlas, zpěvem) slabik, slov či frází a jejich vibrace pozitivně působí na naše vědomí. Ke každé čakře patří jiná mantra. Jednou z nejznámější a nejpoužívanější je mantra ÓM, která patří k šesté i sedmé čakře. Působí i jako ochrana a proto se zpívá na začátku i na konci cvičení.

 

 

 

 

JÓGA

 

Jóga je nauka o lidské bytosti, o rovnováze těla, mysli a duše. „Slovo jóga pochází ze sanskrtu a znamená spojit, sjednotit"
MAHÉŠVARÁNANDA

 

Jóga působí na člověka celistvě. Pomáhá nám zvládat každodenní povinnosti, vzniklé situace a nároky dnešní uspěchané doby. Pomáhá prostřednictvím poznání nejvyšších principů vesmíru rozvíjet kvalitu naší osobnosti, vede nás k pochopení sebe sama, svého univerzálního JÁ, k porozumění smyslu své životní cesty. Jógové cviky pozitivně ovlivňují naše tělesné zdraví, které je pro nás v dnešní době velice důležité. Jóga je komplexem tělesných cvičení (ásany), dechových cvičení (pránájámy) a relaxačních technik, vedoucích k zachování či znovuobnovení zdraví.

 

Dnes člověk inklinuje k vnějšímu světu, tak není divu, že ztrácíme napojení na vnitřní zdroj vlastního života. Jóga vede k pochopení principů života a její krása je i v její svobodě, nikomu nic nenařizuje, nikoho nikam netlačí. Nechává každému možnost vlastního rozhodnutí a prostor jít svojí vlastní cestou. Jóga nás učí vědomě si řídit vlastní život, prožívat ho naplno a do hloubky, tak aby byl smysluplnější a šťastnější, učí nás jak hospodařit s vlastní energií, aby nebyla zbytečně plýtvána na vnější záležitosti a malichernosti. Pokud se člověk rozhodne pro cestu jógy, otevřou se mu krásy a možnosti naší existence.

 

 

 

 

Strava a jóga

 

Při pravidelném cvičení jógy včetně relaxací se postupně mění i pohled na stravu, na to co jíme. Jakoby si tělo samo říkalo, co je pro něj vhodné a co ne. Strava v józe se opírá o starý indický léčebný systém – AJURVÉDU, která je založena na přijímání čistě přírodních produktů. Oba tyto systémy sdílí podobný náhled na výživu, životní styl. Strava nás ovlivňuje ve všech oblastech života - naše zdraví fyzické i duševní. Naše výživa se podílí i na výkonnosti a úrovni energie – buď jsme svěží, nebo unavení, na našem fyzickém vzhledu i způsobu myšlení. 

V józe jsou všechny potraviny rozděleny do 3 základních gun (skupin):

Satvická jídla: je čistota a harmonie, přirozený stav. Když je v převaze satva, máme mysl klidnou, lépe se soustředíme a zlepšuje se nám paměť.
Satvické potravinyobsahují nejvíce životní energie, podporuje vitalitu, vyrovnanost, klid a celkově harmonizuje organizmus. Patří sem: čerstvé ovoce a zelenina, mléko, celozrnné potraviny, … Strava by měla být čerstvá, nekonzervovaná, neohřívaná.

Rádžasická jídla: jsou prudké výkyvy vzrušení, touhy.Když je dominantní radžas, máme mysl neklidnou, vzrušenou a často rozčilenou.
Potraviny patřící do této skupiny mohou některým lidem dodávat energii, ale zároveň také nadměrně stimulují a to vede k neklidu, nervozitě a napětí. Patří sem: káva, čaj, čokoláda, ostře kořeněná jídla.

Tamasická jídla: tamas znamená tma = lenost, malátnost a tupost. Při převaze tamasu máme mysl otupělou a jednání mdlé.
Tamasické potraviny některé lidi uklidňují, ale zároveň vyvolávají lenost (apatii, malátnost, …) a oslabují imunitní systém. Patří sem: maso, sladké,tučná jídla, sýry, vejce, alkohol, …

 

Nejlepší strava je tedy taková, která obsahuje co nejvíce přírodních nezpracovaných potravin (produktů) doplňujících organismus o důležité živiny – satvická strava. Zároveň jsou tyto potraviny snadněji stravitelné a díky tomu naše tělo nemusí plýtvat energií na jejich zpracování. Stejně jako je důležité co jíme, je důležité i jak to jíme. Pokud sníme i sebezdravější potravinu ve spěchu, ve stresu nebo například při sledování televize, bude nám těžko a pocítíme to na poklesu energie i na fyzických problémech v těle. Proto je důležité jíst v klidu, pomalu a soustředit se na každé sousto. Uvědomováním si a prožíváním toho co jíme, vkládáním energie do jídla, přenášíme i danou energii do svého těla.

 

Dalším významným aspektem je pití. Pro zdokonalování svého zdraví, doplňování energie je důležité pít vodu. Vlastně je to jedna z nejjednodušších metod jak očišťovat a ozdravovat svoje tělo. Vhodným pitím jsou i ovocné a zeleninové šťávy, čaje – zelené, černé, bylinkové, … (čistou vodu ale nenahradí). Káva, limonády a alkohol není úplně to nejlepší, ale neznamená to, že bychom si jednou za čas nemohli něco takového dopřát. Kdo cvičí jógu pravidelně, zjistí, že nápoje tohoto druhu již tolik nepotřebuje.

 

Při cvičení jógy platí pravidlo, že se necvičí s plným žaludkem, ale 1 – 3 hodiny po jídle (podle množství a typu jídla).

 

 

 

TOPlist

Počasí - jak bude

Meteoradar

 

 

Antistresová rozcvička

Tato sestava se skládá ze čtyř poloh a představuje účinný prostředek ke snižování mentálního napětí. Sestava cviků vytváří harmonický celek vzájemně se doplňujících poloh, které vedou k  .......
Zobrazit více...

Pohádka

Sestavy doprovázené příběhem, pohádkou, písničkou nebo básničkou jsou zejména vhodné pro menší děti, děti předškolního věku i děti na prvním stupni ZŠ (3 – 9 let). Pomocí ....
Zobrazit více...

Pozdrav Slunci

Sestava Pozdrav Slunci je základní sestava cviků, při které se tělo prohřeje pro další cvičení. Při cvičení sestavy dochází k .....
Zobrazit více...

Pozdrav Měsíci

Easy to start

Sestava Pozdrav Měsíci je promyšlená sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo a podporuje sebevědomí. Cvičením pomáháme k ......
Zobrazit více...